Bài học cơ bản về việc đánh mồi giả

Posted: April 26, 2011 in Kỹ thuật và mẹo câu

– Bài đâu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cần câu và máy câu trước .

Cơ bản nhất là mình fai biết chọn cần và máy cho phủ hợp trước .

– Bài Thứ 2 là chúng ta sẽ tìm hiểu về mồi .

Lặn sâu , lặn nông hoặc mặt nước tất cả các loại đều có tên riêng của nó. trong ảnh đã minh họa cho chúng ta thấy loại mồi nào lặn sâu ở mức nào để cho chúng ta sử dụng mồi đúng với loại cá mục tiêu mà chúng ta đinh câu .

– Bài Thứ 3 chúng ta sẽ tìm hiểu về ký hiệu Action của cần câu

Nếu biết về ký hiệu của cần câu thì chúng ta sẽ rẽ chọn cần cho hợp việc câu kéo của mình hơn .

– Bài Thứ 4 là Cách lắp dây linh

Cách lắp dây linh cho bộ spinning và casting , nhiều người cũng chưa hiểu về cách lắp dây linh cho đúng cách .

– Bài thứ 5 là nói về cách buộc mồi, nói dây và …


– Bài thứ 6 nói về cách chọn mầu của mồi câu

Về mầu sắc thì theo em nên chọn loại mâu sáng sáng một chút như là mầu cam, mầu vàng, mầu xanh lá cây , mầu đỏ mầu trắng , mầu bạc và loại mầu mà giống con mồi mà các khu vực đó hay ăn
– Bài cuối cùng là giấy thiệu cách câu cơ bản .

Việc mình fai làm khi đi đánh mồi giả hoặc đi câu là tìm hiểu xem loại cá mà mình câu săn mồi và sinh sống ở mức nước sâu như thế nào ăn mồi như thế nào , số lượng ra sao , ăn giờ nào, rồi sau đó chúng ta mới chọn mồi câu cho phủ hợp với mức đọ sâu của nước và những yếu tố đó ,ở hình trên họ cũng đã phân tích rõ cho chúng ta thây loại mồi nào nên câu ở mức nước như thế nào

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s