Nghễnh ngãng đối thoại

Posted: April 26, 2011 in Chuyện vui câu cá
– Ông đi câu cá đấy ư?
– Không, tôi đi câu cá đây!
– Thế mà tôi tưởng ông đi câu cá.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s